One Watt Solar

An toàn trên hết

  • Thiết kế microinverter của OneWatt Solar rất an toàn vì nó không chứa nguồn DC điện áp cao, do đó loại bỏ khả năng xảy ra hỏa hoạn do lỗi hồ quang.

Chịu mọi loại thời tiết

  • OneWatt Solar được xếp hạng NEMA 6, có nghĩa là nó có thể chịu đựng
    mọi loại thời tiết.

Ứng dụng quản lý

  • Ứng dụng thiết kế phục vụ tốt trải nghiệm khách hàng.