Nhà đầu tư

Nhà đầu tư sở hữu cổ phần của dự án One Watt cùng hướng đến mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi nhuận từ dự án. Năng lượng tái tạo là xu thế đầu tư của thế giới, vì vậy những khoản đầu tư sẽ mang lại hiệu quả một cách bền vững.
Play Video

Các bước tiến hành đầu tư dự án One Watt

Đánh giá các dự án năng lượng đã thực hiện

1

Đặt lệnh mua Digital Share OWT

2

Sở hữu OWT và nhận lợi tức

3

Các nhà đầu tư tổ chức

Hỏi và đáp

Chúng tôi ứng dụng công nghệ để minh bạch toàn hệ thống

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng số cổ phẩn bất cứ lúc nào.

Quý Nhà đầu tư tham gia cùng dự án để ngành năng lượng tái tạo phát triển

© copyright Do4Others 2021

No products in the cart.