Chủ hộ (Home Owner)

Chủ hộ có nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo góp phần giảm tải gánh nặng của hệ thống điện quốc gia.

Với mức chi phí thanh toán hàng tháng hợp lý, hệ thống năng lượng mặt trời áp mái sẽ là nguồn cung cấp năng lượng tái tạo cho nhu cầu sử dụng trong gia đình.

Chủ hộ có thể giám sát được lượng điện năng sử dụng lượng điện sản xuất hàng ngày/ tháng/ năm thông qua hệ thống công nghệ của One Watt Project.